Honda/Suzuki

Honda – Motocross

2017

CRF 250 EU 2017 6.490 Euro
CRF 450 EU 2017 7.390 Euro

2018

CRF 250 EU 2018 7.890 Euro
CRF 450 EU 2018 8.290 Euro

Suzuki – Motocross

2017

RMZ 250 EU 2017 6.590 Euro
RMZ 450 EU 2017 6.790 Euro

2018

RMZ 250 EU 2018 6.990 Euro
RMZ 450 EU 2018 7.990 Euro