MENU

Honda/Suzuki

Honda – Motocross

2016

CRF 250 EU 2016 6.590 Euro
CRF 450 EU 2016 6.590 Euro

2017

CRF 250 EU 2017 7.495 Euro
CRF 450 EU 2017 8.195 Euro

Suzuki – Motocross

2016

RMZ 250 EU 2016 6.190 Euro
RMZ 450 EU 2016 6.290 Euro

2017

RMZ 250 EU 2017 6.895 Euro
RMZ 450 EU 2017 7.250 Euro